Khuyến mãi hệ thống Car Parking- Tổng Quan Giải Pháp Quản Lý Bãi Đỗ Xe Thông Minh ZKTeco
- Giải Pháp Quản Lý Bãi Xe Sử Dụng Camera LPR Tự Động Nhận Diện Biển Số
              LPR
              LPR + Đầu Đọc Thẻ UHF
              LPR + Thiết Bị Đầu Cuối Xác Minh Đa Sinh Trắc
- Giải Pháp Hướng Dẫn Đậu Xe - Báo Chỗ Trống
              Hướng Dẫn Đỗ Xe Sử Dụng Camera LPR
              Hướng Dẫn Đậu Xe Bằng Sóng Siêu Âm - Ultra Sonic System
              Hướng Dẫn Đậu Xe Cho Bãi Xe Ngoài Trời - Lora Wave
- Hệ Thống Plock + Bollard
              Plock - Hệ Thống Quản Lý Vị Trí Đậu Xe Cá Nhân
              Giải Pháp Quản Lý Chỗ Đậu Xe Cho Trạm Sạc Xe Điện
              Bollard - Giải Pháp Hạn Chế Phương Tiện Ra Vào
Chương trình phù hợp với các quý khách hàng đang làm dự án, nhà phân phối thiết bị an ninh bãi xe. Sự kiện sẽ là dịp để các anh chị hoạt động trong cùng lĩnh vực có thể giao lưu, trao đổi thêm nhiều kiến thức về các thiết bị và giải pháp an ninh thông minh. Chương trình Khuyến mãi Hệ thống Giải pháp Car Parking chỉ áp dụng đối với các sản phẩm lưu kho tại Techpro.

⭐ Lưu ý: Chương trình chỉ được áp dụng:
              Tại kho Techpro HCM
              Đăng ký tại form Hệ Thống Quản Lý Bãi Đỗ Xe Thông Minh ZKTeco (google.com)
              Thời hạn: 17/6 - 31/06
              Khuyến mãi không áp dụng kèm với các chương trình khác.