Cách thêm ngôn ngữ mới cho phần mềm BioStar 2 | TECHPRO

659

Sau khi cài đặt thành công phần mềm BioStar 2 thì bộ ngôn ngữ có sẵn của phần mềm không thể đáp ứng được hết các nhu cầu sử dụng của người dùng.

Biết được các khó khăn mà người dùng đang gặp phải vì vậy TECHPRO sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một ngôn ngữ mới cho phần mềm BioStar 2.

Lưu ý: Để thêm một ngôn ngữ mới vào phần mềm BioStar 2 bạn cần có tệp thư viện. Liên hệ TECHPRO để nhận được bộ cài ngôn ngữ

Xem chi tiết hướng dẫn tại Video bên dưới.


Bài viết khác