HỆ THỐNG ACCESS CONTROL CHO THANG MÁY

1393

Mỗi người muốn sử dụng thang máy sẽ được cấp một thẻ không tiếp xúc, thẻ này đã được đăng ký với hệ thống điều khiển thang máy để lên/xuống một số tầng nhất định trong toà nhà.

Khi người sử dụng vào trong thang máy sẽ phải quẹt thẻ lên đầu đọc thẻ được lắp bên trong thang máy, dựa vào dữ liệu mà thẻ đã đăng ký, hệ thống điều khiển sẽ cho phép người sử dụng ấn những nút trên bảng điều khiển tương ứng với những tầng mà thẻ đăng ký lên/xuống.

Sơ đồ mô tả hệ thống kiểm soát thang máy

                                                                       Sơ đồ mô tả hệ thống

Thiết bị cho hệ thống kiểm soát ra vào thang máy bao gồm:

1. Bộ điều khiển cho thang máy Elevator384

Bộ điều khiển trung tâm: ELEVATOR384 có khả năng điều khiển 1 thang máy cho 12 tầng và hỗ trợ lắp tới 4 đầu đọc thẻ.

2. Đầu đọc thẻ

Được đặt trong Cabin của thang máy. Khi người sử dụng vào trong thang máy sẽ phải quẹt thẻ để đến số tầng cần đến.

3. Thẻ RFID

Thẻ mỏng IPC80 được dùng để in màu trực tiếp lên mặt thẻ như: Tên công ty, phòng ban chức vụ, tên họ, logo công ty...

Thẻ dầy IPC170 phải in thành Decan để dán lên mặt thẻ

4. Nguồn cấp cho hệ thống

Dùng chuyển đổi nguồn 220AC thàn 12DC, có chức năng tự sạc điện vào Ắc quy và chuyển sang dùng điện của Ắc quy khi mất điện

5. Bộ chuyển đổi tín hiệu

Dùng để chuyển đổi tín hiệu từ bộ ELEVATOR384 thành chuẩn IP và truyền thông qua mạng LAN, hoặc chuyển tín hiệu RS232 thành RS422/RS485.

6. Phần mềm quản lý thang máy

  • Đăng ký và xoá số thẻ vào hệ thống
  • Sử dụng thời gian biểu cho từng đầu đọc
  • Giới hạn người sử dụng thang máy
  • Điều khiển trực tiếp trên thang máy bằng phần mềm
  • Báo cáo điều kiện sử dụng thang máy hiện thời
  • Báo cáo người sử dụng thang và các sự kiện vào ra của thang máy

Lý Thanh Huân

 


Bài viết khác