Hướng dẫn đăng nhập phần mềm BioStar 2 trên máy chủ (Server)

1167

Khi đăng nhập vào phần mềm BioStar 2 chúng ta sẽ có hai trường hợp xảy ra đó là:

  1. Đăng nhập vào phần mềm khi địa chỉ IP không thay sau khi cài đặt
  2. Đăng nhập vào phần mềm khi địa chỉ IP thay đổi sau khi cài đặt

1. Đăng nhập vào phần mềm khi địa chỉ IP không thay sau khi cài đặt.

Sau khi cài đặt phần mềm BioStar 2 trên máy chủ thành công. Biểu tượng icon BioStar2(x64) sẽ xuất hiện ngoài Desktop của máy chủ.

Nhấp đúp vào biểu tượng . Phần mềm sẽ được mở dưới dạng đường link URL trên trình duyệt Google Chrome.Biểu tượng phần mềm BioStar 2

Trong lần đâu tiên đăng nhập, hệ thống sẽ xuất hiện giao diện như sau:

giao diện đăng nhập phần mềm BioStar 2

Sau khi nhấp vào Advanced sẽ có một đường link cho phép nhấp vào để điều hướng đến giao diện đăng nhập BioStar 2

giao diện đăng nhập phần mềm BioStar 2

Kết quả được như hình dưới:

giao diện đăng nhập phần mềm BioStar 2

Người dùng sử dụng tài khoản quản trị viên để đăng nhập.

Để loại bỏ truy cập không an toàn Not secure hệ thống yêu cầu xác nhận trang Web để bảo mật truy cập.

giao diện đăng nhập phần mềm BioStar 2

Để xác nhận trang Web, người dùng tải xuống chương trình cài đặt chứng nhận https:

Các bước xác nhận trang Web trên phần mềm BioStar 2

Bước 1: Giải nén tệp vừa tải xuống

Bước 2: Chạy tệp "Cert-register.exe" dưới quyền Run as administator.

Bước 3: Điền địa chỉ máy chủ và nhấn "Enrollment".

2. Đăng nhập vào phần mềm khi địa chỉ IP thay đổi sau khi cài đặt.

Ví dụ: Trong trường hợp có sự thay đổi về hạ tầng mạng. Di chuyển máy chủ sang hệ thống hạ tầng mạng khác. Địa chỉ IP sẽ bị thay đổi tùy thuộc vào cấu hình của hạ tầng mạng đó. Lúc này, không thể  truy cập vào phần mềm BioStar 2.

Thì ta có hai cách để đăng nhập:

  • Cách 1: Sử dụng địa chỉ localhost: 127.0.0.1
  • Cách 2: Sử dụng địa chỉ IP của hạ tầng mạng mới.

Đối với Cách 1: Sử dụng địa chỉ localhost

Bước 1: Mở hộp thoại BioStar2(x64) properties

Nhấp phải chuột vào biểu tượng phần mềm và chọn Properties. Hộp thoại BioStar2(x64) Properties xuất hiện thẻ Shortcut => Target vì ở đây thể hiện thông tin địa chỉ IP của máy chủ và cổng Port đã đăng ký khi cài phần mềm.

hướng dẫn đăng nhập phần mềm BioStar 2

Bước 2: Thay đổi thông tin tại mục Target => OK

hướng dẫn đăng nhập phần mềm BioStar 2

Bước 3: Mở phần mềm => Giao diện phần mềm xuất hiện người dùng sử dụng tài khoản admin để đăng nhập.

Lưu ý: Tìm kiếm thông tin về số Port

Người dùng có thể kiểm tra Port đã đăng ký bằng cách mở BioStar Setting.exe

Thông tin Port hiển thị tại Web Server Configuration.

Đối với cách 2: Sử dụng địa chỉ IP của hạ tầng mạng mới

Bước 1: Kiểm tra thông tin địa chỉ IP của hạ tầng mạng mới trên máy chủ.

Mở Command Prompt - cmd => ipconfig > Enter

Địa chỉ IP của hạ tầng mạng mới trên máy chủ được hiển thị tại dòng IPv4 Address.

Trong hình dưới, máy chủ đang sử dụng địa chỉ IP: 192.168.1.115

hướng dẫn đăng nhập phần mềm BioStar 2 trên hạ tầng IP mới

Bước 2: Làm tương tự như Cách 1 (Sử dụng địa chỉ localhost)

Mở hộp thoại BioStar(x64) Properties, sau đó thay đổi địa chỉ IP mới vào dòng Target => OK.

Bước 3: Mở phần mềm => Giao diện phần mềm xuất hiện người dùng sử dụng tài khoản admin để đăng nhập.

Dũng Tô       

Lý Thanh Huân


Bài viết khác