Kết quả Khảo sát Người dùng xem tính năng nào "QUAN TRỌNG NHẤT" trong kiểm soát Truy cập

622

Người dùng hiện nay đang quan tâm đến những tính năng quan trọng nào trong kiểm soát truy cập an ninh,cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé

Ging như giám sát video, kim soát truy cp ngày càng hướng ti IP và chc chn điu này gây ra mi lo ngi v các cuc tn công mng, chng hn như tn công vào b đọc / b điu khin da trên IP, s dng chúng như mt con đường cho các cuc tn công DoS và chn liên lc gia các thiết b kim soát truy cp nếu không được mã hóa đúng .

Do đó, nhng lo ngi này đã thúc đẩy người dùng yêu cu các tính năng bo mt cao trong các gii pháp kim soát truy cp ca h. Chúng tôi đã xác nhn xu hướng này thông qua cuc kho sát ca chúng tôi, trong đó yêu cu người dùng chn các thương hiu hàng đầu ca h trong các danh mc sau: phn mm qun lý kim soát truy cp, gii pháp di động và khóa không dây. Trong tt c các danh mc, người dùng đánh giá bo mt là yếu t cân nhc hàng đầu khi la chn các sn phm kim soát ra vào. Do đó, các nhà cung cp phi đáp ng nhu cu này. Dưới đây chúng tôi xem xét và phân tích các phát hin t cuc kho sát.

Hạng mục đầu tiên: Phần mềm quản lý kiểm soát ra vào

phần mềm kiểm soát ra vào

Phn mềm quản lý kiểm soát truy cập v cơ bn là b não ca h thng kim soát truy cp, x lý và phn hi các yêu cu truy cp. Trong danh mc này, các thương hiu hàng đầu là Suprema (được 27,94% người được hi la chn), HID Global (13,53%), ZKTeco (10,88%), ASSA ABLOY (10,29%) và Genetec (10,29%). Các thương hiu ln khác cũng được đề cp đặc bit, bao gm Johnson Controls, Gallagher, Vanderbilt, Openpath, AMAG, Identiv và Allegion.

Là ph
n mm  qun lý kim soát ra vào ni bt vi kh năng bo mt tt, giao din người dùng và tích hp vi các h thng khác. Tht vy, đây là nhng tính năng mà người dùng cho biết đã nh hưởng đến vic la chn các thương hiu hàng đầu ca h. Đặc bit, bo mt ni bt là tính năng chính mà người dùng tìm kiếm điều đó được th hin trong các nhn xét sau:

 • "Bảo mt hàng đầu."
 • "Phần cng  n định, OSDP, GDPR và tuân th an ninh mng ngoài vic có sn nn tng thng nht để tích hp camera quan sát và phát hin xâm nhp."
 • "Độ tin cy, nhiu tùy chn lp trình, mc độ bo mt cao."
 • "An ninh tốt."
 • "Bảo mt cao và cht lượng cao."
 • "Các tính năng bo mt."

Kh năng tích hp vi các h thng bo mt khác và tính d s dng cũng được xếp hng cao trong các tính năng hàng đầu mà người dùng đang tìm kiếm:

 • "Hỗ tr nhiu máy nh khác nhau."
 • "Tích hợp vi nhiu h thng."
 • "Nên hỗ tr các thiết b thông tin xác thc khác nhau và cung cp công ngh tuyt vi để liên kết vi các h thng khác."
 • "Dễ dàng cu hình và triển khai. "
 • "Thân thiện vi người dùng."

Khi kim soát truy cp ngày càng trc tuyến nhiu hơn, phn mm qun lý kim soát truy cp phi bao gm nhiu tính năng an ninh mng hơn và kh năng tích hp để kết ni vi các h thng bo mt da trên IP khác, chng hn như giám sát video và cnh báo xâm nhp. Nhng nhu cu này được người dùng ch ra rõ ràng trong cuc kho sát ca chúng tôi. Các thương hiu hot động hàng đầu ni tiếng vi vic cung cp kh năng bo mt và tích hp tt, vì vy không có gì ngc nhiên khi h giành được các v trí hàng đầu.

Hạng mục thứ hai: Các giải pháp truy cập di động

giải pháp truy cập di động

Trong danh mc này, người dùng  yêu cu xếp hng các thương hiu hàng đầu ca h cho các giải pháp truy cập di động . Năm thương hiu hàng đầu thuc v Suprema (32,93%), HID Global (21,29%), ZKTeco (7,23%), ASSA ABLOY (6,83%) và Genetec (5,22%). Các đề cp đặc bit khác bao gm Identiv, Allegion và Gallagher.

Các gi
i pháp truy cp di động, theo đó thông tin xác thc truy cp được lưu tr trong thiết b thông minh ca người dùng, sau đó có th được s dng để m ca, đang đạt được sc hút do nhn thy s tin li ca chúng so vi các thông tin đăng nhp khác, cũng như s ưa thích ca người dùng đối vi các gii pháp không tiếp xúc trong đại dch. Vì công ngh đòi hi giao tiếp gia thiết b di động và đầu đọc, nên bo mt mt ln na được coi là tính năng hàng đầu như th hin trong các nhn xét sau:

 • "An toàn và bảo mt trên mng."
 • "Mức độ bo mt cao."
 • "Công nghệ bo mt và s tin li."
 • "Bảo mt và n định tuyt vi."
 • "Quản lý thông tin xác thc an toàn da trên công ngh DID."

Hiu sut, tính d s dng và kh năng tương thích ca gii pháp vi nhiu kiu đin thoi và công ngh truyn dn cũng được trích dn:

 • "Dễ s dng, tc độ."
 • "Tốc độ xác thc."
 • "Hiệu sut."
 • "Tốc độ, độ chính xác."
 • "Thuận tin và d s dng."
 • "Thân thiện vi người dùng."
 • "Quyền truy cp trên thiết b di động thân thin vi người dùng."
 • "Dễ s dng."
 • "Hỗ tr nhiu kiu đin thoi."
 • "Tích hợp NFC."
 • "Tương thích Bluetooth và NFC."

Các thương hiu kim soát truy cp như HID Global, Identiv và ASSA ABLOY t lâu đã ni tiếng vi các gii pháp truy cp di động ca h. Tuy nhiên, tht thú v khi thy rng các thương hiu mnh v sinh trc hc, chng hn như Suprema và ZKTeco, cũng đã tung ra các gii pháp truy cp di động đang được người dùng ưa chung. Điu đó nói lên rng, các gii pháp có th đáp ng hiu qu nhu cu ca người dùng, trong đó có bo mt, hiu sut và tính d s dng, s có cơ hi tt hơn để được người dùng chp nhn nhiu hơn.

Hạng mục thứ ba: Khóa không dây

khóa không dây

Trong danh mc th ba, người dùng đánh giá các thương hiu hàng đầu ca h cho các loi khóa không dây. ASSA ABLOY, công ty dn đầu trong lĩnh vc này, chiếm v trí hàng đầu vi 30,12% độc gi chn thương hiu này, tiếp theo là HID Global (10,84%), Allegion (9,64%), ZKTeco (9,64%) và Suprema (8,43%). Các đề cp đặc bit khác bao gm RemoteLock, Kwikset, Latch, Igloohome và Kisi.

M
t ln na, bo mt là cn thiết cho giao tiếp không dây gia khóa và các thành phn khác trong h thng kim soát truy cp và do đó được yêu cu rt nhiu bi nhng người dùng đã nhn xét như sau:

 • "Bảo v."
 • "Độ tin cy, mc độ bo mt cao."
 • "Mã hóa bảo mt."
 • "Bảo mt cao."

Vì khóa không dây là thiết b phn cng kim soát truy cp, người dùng cũng tìm kiếm độ tin cy, d cài đặt, tích hp và giá c, như được đề xut trong các nhn xét sau:

 • áng tin cy."
 • "Kết ni n định."
 • "Độ tin cy, l trình hp lý để tiếp th vi chiến lược định giá được thc thi để đảm bo li nhun cho mi bước trong kênh."
 • "Dễ cài đặt và đáng tin cy."
 • "Plug-and-play."
 • "Thân thiện vi người dùng."
 • "Giá cả, tính năng."
 • "Tích hợp d dàng."
 • "Khả năng tích hp vi các nn tng chính."

Người dùng cũng tìm kiếm các yếu t xác thc khác nhau, ví d: th, mt khu và sinh trc hc: "Xác thc đa yếu t vi nhiu kết hp."

Ổ khóa không dây cho phép kết nối không dây với hệ thống kiểm soát truy cập và giúp người dùng không gặp rắc rối khi chạy dây và cáp. Các thương hiệu như ASSA ABLOY và Allegion rất mạnh trong lĩnh vực này và cung cấp khóa không dây cho các ứng dụng thương mại và dân dụng, do đó, việc giành lấy các vị trí hàng đầu của họ được mong đợi khá nhiều. Bảo mật và độ tin cậy là những cân nhắc quan trọng vì người dùng muốn khóa của họ đứng vững trước các cuộc tấn công mạng và liên tục hoạt động để bảo vệ tổ chức của họ.

Ngoài ra chúng tôi yêu cầu người dùng chọn những thương hiệu không có trong danh sách được cung cấp. Phần lớn trong số họ đề cập đến LenelS2, công ty mạnh về phần mềm quản lý kiểm soát truy cập cũng như trình đọc hỗ trợ nhiều loại thông tin xác thực. Các đề cập đặc biệt khác bao gồm Safetrust và Farpointe Data, cả hai đều có chuyên môn về các giải pháp xác thực di động và không tiếp xúc.

Trích Dẫn từ : https://www.asmag.com/


Bài viết khác