Phần mềm quản lý kiểm soát ra vào Startwach System

1330

Phần mềm Startwach System được xây dựng trên nền Standard nên những tính năng cơ bản giống như phần mềm Standard tuy nhiên được tích hợp thêm nhiều tính năng để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng ở Việt Nam.

Những Tính năng cơ bản của phần mềm Startwach System:

1. Mô hình hệ thống quản lý trung tâm

 • Hệ thống được cấu hình theo mô hình server và các client.
 • Các máy quản lý được phân cấp theo từng cấp độ khác nhau cho từng phòng ban, chi nhánh, công ty con.
 • Phân quyền tiếp cấn với các báo cáo và thông tin hệ thống cho từng cá nhân.

Phần mềm Startwach System

                                                          Cấu hình hệ thống

 • Truyền thông với bộ điều khiển qua các giao thức truyền thông TCP/IP hoặc Serial.
 • Có thể gửi/nhận tất cả dữ liệu như số thẻ, dấu vân tay, thời gian biểu, định nghĩa vào/ra.
 • Có thể thiết lập và định cấu hình bộ điều khiển từ phần mềm.
 • Hỗ trợ điều khiển truy cập, thời gian và chấm công.
 • Có thể xem và in ấn các báo cáo khác nhau.
 • Hỗ trợ hiển thị thời gian thực các loại sự kiện khác nhau.

Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows XP / Windows Vista / Windows 7 Windows Server

Phần mềm Startwach System

Giao diện chính

2. Dễ dàng thiết lập hệ thống:

Thiết lập vị trí, tên các bộ điều khiển và cửa kiểm soát: Phần mềm hỗ trợ các bộ điều khiển : iTDC, iCON100,LX007, FINGER007, LX505,505R, MAC1000.
Từ phần mềm có thể cấu hình cho các bộ điều khiển, cài đặt địa chỉ, cấu hình cho bộ điều khiển, thiết lập các thông số, lấy mẫu vân tay…

Phần mềm Startwach System

Cài đặt cho đầu đọc : Từ phần mềm cũng có thể thiết lập cấu hình cho các đầu đoc : vị trí đầu đọc, tính năng chỉ đọc thẻ hoặc đọc thẻ kết hợp mã pin….
Đồng bộ thời gian cho hệ thống: Thời gian của hệ thống và phần mềm sẽ được đồng bộ với nhau. Thời gian của phần mềm có thể được thiết lập đồng bộ với máy tính hoặc tùy chỉnh.
Truyền các dữ liệu về bộ điều khiển: thiết lập phần cứng, thông tin người dùng.

3. Chức năng kiểm soát:

Quản lý thông tin người dùng chi tiết theo từng cá nhân:  tên người dùng, tên công ty, chức vụ - phòng ban, mã số thẻ, mã số vân tay, mã nhân viên, thời hạn sử dụng thẻ, khu vực được cấp quyền truy cập, áp dụng các quy tắc chấm công...

Quản lý theo nhóm: tạo theo nhóm chức năng, đặc điểm công việc, phân quyền truy cập cho từng nhóm có quyền truy nhập cụ thể như thế nào.

Nhập mã vân tay cho từng cá nhân: phần mềm hỗ trợ nhập mã vân tay cho từng cá nhân hoặc đã có mẫ vân tay thì có thể update theo từng nhóm.

Quản lý thông tin khách: tên khách, người gặp, thời gian gặp, cấp quyền truy nhạp khu vực nào, thời hạn sử dụng thẻ.

4. Chức năng chấm công:

 • Tự động nhận ca, tự động nhận ca đêm, đổi ca, chuyển ca. Phân ca ngày ca đêm, tính công tùy biến theo người quản lý.
 • Phân ca thủ công cho từng nhân viên. Tạo lịch làm việc cố định cho nhân viên có lịch làm việc đặc biệt.
 • Có thể tạo nhiều nguyên tắc tính thời gian làm việc và phân cho từng người dùng khác nhau: tính công cho Sale, nhân viên kỹ thuật, nhân viên văn phòng,...
 • Báo cáo giờ làm việc, đi muộn, vắng mặt, giờ làm thêm theo các khoảng thời gian cho từng cá nhân.
 • Áp dụng các ngày nghỉ lễ, nghỉ đột xuất, nghỉ không lương/có lương.
 • Người quản lý có thể cập nhật và thay đổi thời gian chấm công.
 • Tính năng Antipassback áp dụng cho quản lý thời gian, chống quay vòng thẻ để giảm sự gian lận về thời gian. Khi áp dụng tính năng này thì người dùng phải tuân thủ các quy tắc ra vào, nếu 1 người ra khỏi cửa mà không dùng thẻ thì lúc quay vào cũng sẽ không thể dùng thẻ để mở cửa được.
 • Báo cáo có thể xuất ra các định dạng Excel, HTML, và PDF.

5. Tính năng kiểm soát hệ thống:

Kiểm soát toàn bộ trên 1 màn hình:

 • Tất cả hiển thị trên 1 màn hình gồm trạng thái sự kiện, trạng thái cảnh báo, dữ liệu người sử dụng của sự kiện hiện tại cùng với ảnh.
 • Hiển thị trạng thái thời gian thực của cửa và quản lý với biểu tượng cửa trên bản đồ.

Chức năng bản đồ: Thiết lập bản đồ sử dụng cách bố trí các tầng như thực tế.

Hệ thống điều khiển truy nhập (Access Control System):

 • Hiển thị thời gian thực các sự kiện truy nhập và cảnh báo.
 • Hiển thị các cảnh báo: sai thẻ, báo động …
 • Người dùng có thể tùy chọn hiển thị sự kiện, thông báo e-mail, bản đồ, hiển thị âm thanh và hình ảnh theo loại sự kiện.

6. Xuất nhiều loại báo cáo khác nhau:

Mọi thống tin đều được hệ thống lưu trữ và có thể xuất ra các báo cáo ở bất kỳ thời điểm nào như:

 • Báo cáo sự kiện ra/vào hợp lệ
 • Báo cáo sự kiện ra/vào không hợp lệ
 • Báo cáo sự kiện ra vào cho từng cửa
 • Báo cáo truy nhập cho tưng cá nhân
 • Các báo cáo chấm công …

Phần mềm Startwach SystemBáo cáo sự kiện cho một hoặc nhiều người dùng

7. Hỗ trợ đa ngôn ngữ:

 • Korean, English, Tiếng Việt, Spanish, Chinese, Japanese, French, Italian và hơn nữa (Người sử dụng có thể tự dịch sang ngôn ngữ mong muốn).
 • Được cài đặt sẵn trình chuyển đổi ngôn ngữ để hỗ trợ người dùng định nghĩa sang ngôn ngữ khác.

MẪU BÁO CÁO

Phần mềm Startwach SystemMàn hình chính

Phần mềm Startwach SystemBáo cáo sự kiện

Phần mềm Startwach SystemBáo cáo nhân viên ra/vao - sự kiện

danh sách nhân viên phần mềm startwach systemBáo cáo danh sách nhân viên

Bảng chấm công phần mềm Startwach SystemBảng chấm công

Bảng chấm công chi tiết phần mềm Startwach SystemBảng chấm công (chi tiết cột theo lần vào/ra)

Thông tin nhân viên trong phần mềm Startwach SystemThông tin nhân viên

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

Hotline: 1900 2035

Email: info@techpro.com.vn


Bài viết khác