Sinh trắc học là gì ?

5521

Theo Biometrics Research Group,.Inc sinh trắc học (hay Biometrics) là các đặc điểm thể chất và hành vi có thể đo lường cho phép thiết lập và xác minh danh tính của một cá nhân.

Sinh trắc học là quá trình các đặc điểm thể chất và đặc điểm khác của một người được phát hiện và ghi lại bởi một thiết bị hoặc hệ thống điện tử như một phương tiện xác nhận danh tính. Thuật ngữ “Sinh trắc học” bắt nguồn từ từ “Sinh trắc học”, dùng để chỉ việc phân tích thống kê quan sát các hiện tượng sinh trắc học.

Sinh trắc học (Biometrics) là gì

Vì mã nhận dạng sinh trắc học là duy nhất của các cá nhân, chúng đáng tin cậy hơn trong việc xác minh danh tính so với các phương pháp khác như chứng minh nhân dân và mật khẩu.

Các mã nhận dạng hoặc phương thức sinh trắc học thường được phân loại là “sinh lý học” hoặc “hành vi”. Các mã nhận dạng sinh trắc học liên quan đến thể chất của một người và bao gồm: nhận dạng vân tay, bàn tay, nhận dạng tĩnh mạch, mùi / mùi hương, quét mống mắt, DNA và nhận dạng khuôn mặt. Các đặc điểm hành vi liên quan đến kiểu hành vi của một người và bao gồm: động lực gõ phím, phân tích dáng đi, nhận dạng giọng nói, đặc điểm sử dụng chuột, phân tích chữ ký và sinh trắc học nhận thức.

Công nghệ sinh trắc học là các hệ thống hoặc ứng dụng được thiết kế để sử dụng dữ liệu sinh trắc học thu được từ các phương thức hoặc nhận dạng sinh trắc học. Hệ thống sinh trắc học là một quá trình tự động: 1) thu thập hoặc thu thập dữ liệu sinh trắc học thông qua thiết bị nhận dạng sinh trắc học, chẳng hạn như máy quét hình ảnh cho dấu vân tay hoặc các mẫu tĩnh mạch lòng bàn tay hoặc một máy ảnh để thu thập các bản quét khuôn mặt và mống mắt, 2) trích xuất dữ liệu từ mẫu được gửi thực tế, 3) so sánh dữ liệu được quét từ những dữ liệu được thu thập để tham khảo, 4) đối sánh giữa mẫu đã gửi với các mẫu và 5) xác định hoặc xác minh xem danh tính của người giữ dữ liệu sinh trắc học có xác thực hay không.

Do đó, công nghệ sinh trắc học bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Thiết bị nhận dạng sinh trắc học là phần cứng thu thập, đọc và so sánh dữ liệu sinh trắc học. Dữ liệu sinh trắc học là một mẫu được lấy từ cá nhân, duy nhất. Phần mềm được nhúng trong công nghệ sinh trắc học bao gồm một công cụ sinh trắc học xử lý dữ liệu sinh trắc học đã thu thập được. Phần mềm này thường hoạt động song song với phần cứng để vận hành quy trình thu thập dữ liệu sinh trắc học, trích xuất dữ liệu và thực hiện so sánh, bao gồm cả đối sánh dữ liệu.


Bài viết khác